Antypoślizg i środki specjalne

Środek przeciwpoślizgowy

CONTRA RUTSCH – produkt nr 7070

Contra Rutsch jest innowacyjną mieszaniną, przygotowaną w celu wyeliminowania poślizgu na gładkich posadzkach, bez zmiany wyglądu powierzchni, w szczególności tam, gdzie są one mokre (baseny, sauny, kuchnie technologiczne, wejścia do budynków itp.):

Contra Rutsch składa się ze specjalnych związków chemicznych, które reagują z cząstkami mineralnymi w kamieniu. Miliony małych mikroskopijnych wgłębień zostaje wymytych i działają one jak przyssawki. Contra Rutsch zachowuje swoje właściwości przeciwpoślizgowe bez względu na ilość wody na powierzchni. Bezpieczeństwo użytkowania zwiększa się do 800%, szczgólnie na mokrych powierzchniach. Także na płytkach bezpiecznych i hamujących poślizg można poprawić bezpieczeństwo stosując Contra Rutsch.

Jeżeli płytki i posadzki mają być dodatkowo zabezpieczone przed kwasami, tłuszczami, olejami itd., można zastosować ochronę olejowo-kwasowej, nie obniżając skuteczności działania Contra Rutsch.

Do dalszej bieżącej pielęgnacji powierzchni pokrytych środkiem Contra Rutsch zalecamy nasz Kristall Top Reiniger w dużym rozcieńczeniu lub nasz Rutschstop+Glanzfilm. W żadnym wypadku nie można czyścić powierzchni z Contra Rutsch środkiem czyszczącym zawierającym kwasy, ponieważ powłoka może się rozpuścić i straci swoją funkcję.

Na podstawie długoletnich doświadczeń przy wszechstronnym stosowaniu Contra Rutsch oraz rzetelnych testów i pomiarów doświadczalnych możemy gwarantować zalety tego produktu:

CONTRA RUTSCH A MASA FUGOWA

Po zastosowaniu Contra Rutsch specyficzne własności masy fugowej pozostają niezmienione. Materiały sztuczne jak np. fugi dylatacyjne nie reagują na ten produkt. Masy fugowe przygotowane na bazie cementu reagują dokładnie tak samo jak sama posadzka, jednak nie zmienia się ich struktura wewnętrzna. Szczególnie godnym uwagi jest fakt, że w większości przypadków fugi po zastosowaniu Contra Rutsch wyglądają jak nowe.

CONTRA RUTSCH I ŚRODOWISKO

Podczas stosowania Contra Rutsch w wyniku reakcji chemicznych zachodzących na obrabianych powierzchniach uwalniane są następujące związki w ilościach jak niżej:

Fluorowodorek 0,33 mg/m3 powietrza
Wartość graniczna 1,6 mg/m3 powietrza
Fluor całkowity 0,143 mg/m3 powietrza
Wartość graniczna 2,0 mg/m3 powietrza

Zatem ustawowe przepisy nie są przekroczone.

GRUPY SZACUNKOWE DLA POWIERZCHNI PODŁÓG

Instrukcja dla podłóg w pomieszczeniach roboczych i obszarach roboczych z zagrożeniem poślizgowym ZH 1/571

Wydawca: Główny Związek Przemysłowej Spółdzielni Pracy HVBG (Austria).

Zgodnie z ZH 1/571 określa się własności przeciwpoślizgowe posadzek o zwiększonym zagrożeniu poślizgiem w próbie chodzenia wg normy DIN 51130, w której osoby kontrolujące, wyposażone w buty bezpieczeństwa (okute wg DIN 53505) mierzą na “krzywej płaszczyźnie” posmarowanej olejem silnikowym (SAE 1 OW30) maksymalny kąt nachylenia, przy którym można jeszcze bezpiecznie chodzić. Z wartości średnich trzech prób przejścia ustala się kąt akceptacji, który przyporządkowuje się jednej z następujących grup oceny.

R 9 > 3–10 stopni
R 10 > 10–19 stopni
R 11 > 19–27 stopni
R 12 > 27–35 stopnni
R 13 > 35 stopni
GUV 26.17

Instrukcja Związku Krajowego zabezpieczania przciwwypadkowego

Sprawdzenie posadzek w pomieszczeniach mokrych dla gołej stopy odbywa się również w procesie chodzenia, jednakże wg normy DIN 51097. Różnica polega jedynie na tym, że osoby kontrolujące opisanych wyżej prób dokonują boso. Jako medium poślizgowe służy w tym przypadku woda zmieszana ze środkiem powierzchniowo czynnym. W tym teście kontrolnym wg DIN 51097 nie uwzględnia się “przyjazności” danej posadzki do chodzenie na boso, którą to w pojedyńczych przypadkach można sprawdzić dodatkowo.

W zależności od obszaru położenia danej posadzki (wymagań) rozróżnia się trzy grupy:

A => 12 stopni
B => 18 stpni
C => 24 stopnie

antypoślizg preparat

Trudno jest pokazać coś, czego nie widać. Łatwiej jest pokazać jak to nie powinno wyglądać. Na schodach przedstawionych na zdjęciu widać ślady pasków antypoślizgowych, tutaj nie ma ani bezpieczeństwa, ani ładnego wyglądu. Zupełnie inaczej niż w przypadku zastosowania naszego preparatu antypoślizgowego. Contra Rutsch jest całkowicie niewidoczny. Nie zmienia wyglądu powierzchni, zostaje taka, jak ją zaprojektowano i wykonano. Jedyne co zmieniamy to komfort użytkowania. Poprawiamy bezpieczeństwo chodzenia o 800%. Powierzchnia może być dodatkowa zabezpieczona przed zbrudzeniem bez utraty uzyskanych właściwości antypoślizgowych.

schody po zastosowaniu antypoślizg preparat

Paski antypoślizgowe, naklejone na schody, będą bardziej lub mniej skuteczne tylko przez jakiś czas. Potem będą wyglądać jak na zdjęciu. W przeciwieństwie do tego rozwiązanie antypoślizgowe POWER CLEAR jest trwałe i można je stosować na wszystkich powierzchniach bez zmiany ich wyglądu. Szczególnie ważne tam, gdzie wygląd powierzchni jest ważny.

Koncentrat do fontann

SPRINGBRUNNENKONZENTRAT (Contra Kalk-Algen) – produkt nr 3001

Problemy związane z wodą cyrkulującą w fontannach są znane:

Problemy związane z wodą cyrkulującą w fontannach są znane:

preparat antypoślizgowy na fontannie

 

Koncentrat do wody cyrkulującej

WASSERKREISLAUFKONZENTRAT – produkt nr 3002

Stosowany do wody cyrkulującej w np. fontannach i nawilżaczach powietrza. W urządzeniach do odparowania zapobiega tworzeniu się kamienia na siatkach i tworzeniu się porostów. Znane problemy występujące przy cyrkulującej wodzie zostają wyeliminowane.

Pozytywne działanie koncentratu w połączeniu z dezynfektorem:

Koncentrat przeciw znakowaniu przez psy i koty

CONTRA WAU–MIAU – produkt nr 3003

Zapach znajdujący się w środku Contra Wau–Miau trzyma psy i koty na dłuższy czas z dala od tak przygotowanego miejsca. Do stosowania w miejscach, gdzie znakowanie (siusianie) przez psy i koty nie jest akceptowane, np.: